Urządzenia do mieszania ziarna

Zajmujemy się dystrybucją urządzeń do mieszania ziarna. Mieszadło składa się z kilku świdrów, w zależności od wybranego wariantu:

  • w silosach 500 i 1000 ton – 2 sztuki, o maksymalnej długości do 10 m,
  • w silosach 1500 ton – 3 sztuki, o maksymalnej długości do 9 m.

Mieszadła są napędzane silnikami elektrycznymi o mocy 3 kW z przełożeniem motoreduktora. We wszystkich przypadkach kończą się 1 metr od podłogi silosu i pracują zarówno po obwodzie, jak i po promieniu.

świdry w silosie

 

 

mieszanie zboża w silosie

Jakie funkcje spełniają mieszadła do ziarna?

Wśród najważniejszych funkcji mieszadła ziarna można wyróżnić następujące:

  • równomierny rozsyp zboża po płaszczyźnie silosa,
  • zapobieganie tworzenia się stożków nasypowych na ścianach silosa,
  • zapobieganie ubicia się zboża (nawet przy wzmożonej wilgotności),
  • umożliwianie maksymalnego zasypu.

Podsumowując, mieszadło zbożowe zapewnia wysoką wydajność oraz umożliwia lepsze napowietrzanie zboża, zwiększenie przepustowości powietrza nawet do 30% i równomierne rozłożenie, bez ryzyka tworzenia się stożka.