Mieszadła zbożowe

Umożliwia ono lepsze napowietrzenie zboża, zwiększenie przepustowości powietrza nawet do 30%, równomierne rozłożenie zboża - nie tworzy się stożek oraz zapewnia wysoką wydajność.

 

Mieszadło składa się z świdrów:

  • w silosach 500 i 1000 ton - 2 sztuki, o max. długości do 10 m,
  • w silosach 1500 ton - 3 sztuki, o max. długości do 9 m, które napędzane są silnikami elektrycznymi o mocy 3 kW z przełożeniem moto-reduktora, kończą się 1 metr od podłogi silosu i pracuje zarówno po obwodzie, jak i po promieniu silosu.

mieszadło zbożowe

 

mieszadła zbożowe w silosie